2022 metai:

I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2021 metai:

I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2020 metai:

I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2019 metai:

I ketvirčio biudžeto išlaidų  sąmatos vykdymo ataskaita

II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2018 metai:

I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita

IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita

2017 metai:

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2016 metai:

2016 metų biudžetinių ataskaitų rinkinio AISKINAMASIS RAŠTAS

2016  m. gruodžio 31 D. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita