Ikimokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Mažeikių lopšelio – darželio „Linelis“ direktoriaus įsakymu patvirtintą ikimokyklinio ugdymo programą.

Su programa galima susipažinti ČIA

Ikimokyklinio ugdymo tvarka:

  • Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikams nuo 1 iki 6 metų;
  •  Ikimokyklinio ugdymo grupės gali būti komplektuojamos iš to paties arba iš mišraus amžiaus vaikų;
  •  Ikimokyklinis ugdymas teikiamas pilną dieną su maitinimu;
  •  Vaikas gali lankyti darželį 4 valandas, dalyvauti tik ugdymo procese. Lankant darželį pagal 4 valandų ugdymo rėžimą, maitinimas neorganizuojamas;
  •  Tėvams (globėjams), pasirašius mokymo sutartį, vaikui ikimokyklinio ugdymo grupės lankymas yra privalomas.