SMAGIOS IR TURININGOS DIENELĖS ,,LINELYJE“

7.00–8.30 val. – vaikų atėjimas į darželį, individualūs pokalbiai ir žaidimai su vaikais. Rytinė mankšta.

8.30 val. pusryčių metas. Darželinukų maitinimui skiriamas ypatingas dėmesys. Valgiaraštis sudaromas 20-iai dienų, todėl maistas įvairus ir nesikartojantis. Maistas gaminamas darželio virtuvėje ir patiekiamas tą pačią dieną.

9.00 val. visi susirenka į vieną iš dienos ritmo dalių – ryto ratą, kuris suburia grupės ugdytinius bendrai veiklai, naujiems įgūdžiams įgyti. Ryto rato metu visi kalbasi, planuoja tolimesnę dienos veiklą, dalijasi įspūdžiais. Vaikai klausosi grožinių kūrinėlių, eilėraščių, dainelių. Ryto ratas, priklausomai nuo vaikų amžiaus, nuotaikos trunka nuo 10 iki 20 min.

9.30 val. prasideda antroji vaikų veiklos dalis – žaidimas. Per žaidybinę veiklą ugdome komunikavimo, matematinius, sveikatos saugojimo, pažinimo, socialinius, meninius gebėjimus.

Žaidimas vaikams yra vienas iš svarbiausių ir būtinų dienos ritmo elementų, kuris gali trukti apie vieną–pusantros valandos. Žaidimo metu vaikai renkasi ką ir kaip žaisti, mokosi suprasti kito norus, organizuoja veiksmus ir realizuoja savo sumanymus. Vaikai žaisdami įsivaizduoja, fantazuoja, pasiskirsto vaidmenimis ir sukuria savo žaidimo taisykles. Tuo pat metu jie mokosi bendravimo kultūros, drauge spręsti problemas, bendradarbiauti. Vaikams sudaromos sąlygos laisvai pasirinkti norimą veiklą: gali žaisti, piešti, lipdyti, aplikuoti, eksperimentuoti su įvairiomis medžiagomis, vartyti knygeles ir kt. Visose grupėse sukurtos erdvės vaikų individualiai ir grupelių veiklai. Jos išdėstytos taip, kad netrukdytų laisvam vaikų judėjimui ir, kad žaisdami vienose erdvėse, netrukdytų esantiems kitose. Visos vaikams reikalingos priemonės yra matomos ir lengvai pasiekiamos.

9.00–11.00 val. veikla darželio edukacinėse erdvėse.
Darželio  sporto salėje kūno kultūros mokytoja veda kūno kultūros užsiėmimus. Atsižvelgiant į vaiko fizinę sveikatą, kūno kultūros užsiėmimų metu sudaromos sąlygos ugdytis fizines kūno galias ir judesio kultūrą: gebėjimą laisvai, koordinuotai, įvairiais būdais judėti, mokytis taisyklingai kvėpuoti. Vaikai išmoksta atlikti sportinius judesius: spirti, atmušti, pagauti kamuolį ar šokinėjantį daiktą, keisti kryptį, tempą, greitį, jėgą, išlaikyti pusiausvyrą. Aktyviai tenkina savo judėjimo poreikį: eina, bėga, šliaužia, ropoja, lipa, šokinėja, vartosi, taip pat susipažįsta ir atlieka įvairius pratimus bei žaidimus su priemonėmis: kamuoliais, lazdelėmis, šokdynėmis, juostelėmis, lankais ir kt. Žaidžia supaprastintus ir ikimokyklinukams pritaikytus sportinius žaidimus (futbolą, krepšinį), varžosi su draugais sportinėse estafetėse.

Muzikos salėje meninio ugdymo pedagogė veda muzikinius užsiėmimus su visa grupe. Muzikavimas ne tik lavina vaiko muzikinius gebėjimus, bet ir daro įtaką visam vaiko asmenybės vystymuisi. Dainelių žodžių mokymasis vysto vaiko kalbą, besikeičiantis ritmas ugdo matematinį loginį intelektą. Muzikos klausymasis lavina vaizduotę, moko abstrakčiai mąstyti. Taip ugdomi ir socialiniai įgūdžiai, nes muzikuodamas vaikas mokosi išreikšti save ir dirbti komandoje. Labai svarbu, kad vaikai girdi gyvą muzikavimą.

Dailės studijoje dailės mokytoja lavina ir ugdo vaikų meninius gebėjimus. Kurdami, eksperimentuodami ugdytiniai išlaisvina savo vidinį pasaulį, mokosi pamatyti ir suvokti grožį, estetiką, pažįsta spalvas. Čia jie ne tik piešia, eksperimentuoja, bet kuria unikalius dailės darbelius naudodami inovatyvias priemones, vaikai bendrauja, dalinasi emocijomis, žaidžia.

Prevencinių užsiėmimų erdvėje vaikai susipažįsta su saugaus eismo taisyklėmis, mokosi saugiai elgtis gatvėje, kieme. Čia vedami Švietimo plėtotės centro VŠĮ ,,Vaiko labui“ vaiko socialinių įgūdžių ugdymo programos užsiėmimai ,,Zipio draugai“, vaikai supažindinami su   ,,Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“, „Gyvenimo įgūdžių ugdymo“ programa. Čia dirbanti pedagogė stengiasi išlaisvinti vaikų fantaziją kurdama situacijas, kur vaikai mokosi spręsti problemas, susipažįsta su emocijomis, pritaiko jau turimas socialinio emocinio ugdymo žinias.

Relaksacinėje erdvėje ras vietos kiekvienas, kam sunku, ką kankina liūdesėlis. Atėję po vieną ar kelis, ugdytiniai džiaugsis šviesos terapija, ramių garsų ir vaizdų atmosfera.

Smėlio kambarys šaltuoju metų laiku ypač džiugina mažuosius vaikučius. Smagūs žaidimai su smėliu ir vandeniu lavina smulkiąją motoriką, ugdo vaikų pažintinius gebėjimus, padeda tyrinėti ir suvokti supantį pasaulį.

Darželio seklyčioje po pietų miego vaikams vedami etnokultūros užsiėmimai. Čia skamba žemaitiška tarmė, žaidžiami lietuvių liaudies žaidimai, ugdytiniai susipažįsta su liaudiškomis tradicijomis, menu, tautosaka.

Darželyje dirba pagalbos vaikui specialistai: logopedas, psichologas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas. Specialistai padeda vaikams, turintiems kalbos, emocinių, elgesio ir raidos sutrikimų. Su vaikais dirba individualiai tam pritaikytuose kabinetuose.


10.30–11.30 val. Grynas oras ir judėjimo laisvė! Bėgdamas, lipdamas, čiuoždamas vaikas išbando savo kūną ir sužino jo galimybes, įveikdamas kliūtis – įgyja pasitikėjimo savimi. Darželio kieme sukurtos ir vaikų ugdymui pritaikytos erdvės – karstynių zonos, žaidimų su smėliu edvės, sporto aikštynas, ,,Pėdučių takas“, saugaus eismo zona, muzikos erdvė, kūrybinės dirbtuvės, gamtosauginė erdvė ,,Sėklyčių paslaptys“ .

12.00 13.00 val. pietų metas.
Pavalgius – pasakėlė prieš miegą ir poilsis. Vaiko augimui ir vystymuisi miegas labai svarbus. Darželyje daug veiklos, draugų, įspūdžių, todėl popiečio miegas sugrąžins jėgas ir gerą nuotaiką.

15.00 val. laipsniškas kėlimasis ir ruošimasis pavakariams.

15.30 val. pavakariai.


15.00–16.30 val. Popietėmis vyksta būrelių veikla, kuriuose lavinami vaikų meniniai ir sportiniai gebėjimai.  Muzikos būrelis kviečia mėgstančius dainuoti ir muzikuoti. Na, o sportininkams vyksta krepšinio treniruotės ir smagių estafečių sporto būrelis.

Vyresniems vaikams vedami prevenciniai užsiėmimai, kur mokomasi spręsti įvairias situacijas ir iškilusias problemas, supažindinama su pavojais, tykančiais pasaulyje. Vykdoma patyčių ir smurto prevencija. Darželio ugdytiniai dalyvauja prevencinėje ,,Zipio“ programoje, „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programoje“ ir „Gyvenimo įgūdžių ugdymo“ programoje.

16.30 val.  vakarienė.

17.00–19.00 val. Vaikų veikla grupėje arba darželio kieme.

Vaikai pasirenka veiklą, žaidimus. Atsisveikina su išeinančiais namo draugais. Mokytojos išlydi vaikus, bendrauja su tėvais.

Tėvelių patogumui darželyje veikia pailginto darbo grupės. Čia tėveliai gali atvesti vaikus nuo 7.00 val. ryto. Vakare grupės dirba nuo 18.00 iki 19.00 valandos.