Psichologė Milda Šemetienė, 
el.paštas mrimgailaite@gmail.com

Psichologo pagalbos tikslas – stiprinti vaikų psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos darželyje kūrimą. Padėti vaikams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su tėvais (globėjais/rūpintojais) ar kitais teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.

Darželio psichologas:

  • Įvertina vaiko galias, sunkumus, raidos ypatumus, psichologinius, asmenybės ir ugdymosi sunkumus.
  • Atlieka vaikų elgesio ir veiklos stebėseną grupėje.
  • Individualiai dirba su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių.
  • Padeda vaikams atgauti vidinę darną, pažinti ir priimti savo jausmus, tinkamai prisitaikyti aplinkoje, skatina pažintinės raidos procesus.
  • Skatina saugios ugdymuisi aplinkos kūrimą.
  • Rengia rekomendacijas vaiko psichologiniams, asmenybės bei ugdymosi sunkumams spręsti.
  • Bendradarbiauja su įstaigos pedagogais bei specialistais, užtikrina švietimo pagalbos tęstinumą.
  • Šviečia darželio bendruomenę vaiko raidos psichologijos ir su vaiko psichikos sveikata susijusiais klausimais.
  • Konsultuoja tėvus (globėjus), pedagogus ir teikia rekomendacijas. Konsultacijų metu spendžia vaikų emocinius, elgesio, bendravimo, susikaupimo, dėmesio išlaikymo, motyvacijos ir kitus sunkumus.

 Darbo laikas:

PirmadienisAntradienisTrečiadienisKetvirtadienisPenktadienis
8 .30– 15.458.30– 15.428.30– 15.428.30– 15.428.30– 15.42

Individualių konsultacijų laikas derinamas iš anksto. Konsultacijos konfidencialios.
Dėl rūpimų klausimų bei konsultacijų laiko derinimo kreiptis el. paštu:  mrimgailaite@gmail.com

Tolerancija. Patarimai tėveliams kaip ugdyti vaikų toleranciją. 

„Naudinga informacija apie vaikų raidos etapų uždavinius ir vystymosi krizes“

Miela mama ir brangus tėti…

Vaikas mušasi: vertingi patarimai ne tik tėvams, bet ir mokytojams.

7 frazės, kurias turime sakyti vaikui.

Kurkime ryšį su vaikais, juk reikia tiek nedaug… 12 prisilietimų, prasmingo pokalbio ir 9 minučių.

Kaip vaikai gali nusiraminti?

Ką supykęs vaikas turi girdėti?

6 dalykai, kurie padės sudrausminti vaikus, o ne bausti.