Įgyvendinamos ilgalaikės programos ir projektai:

 • Vaisių vartojimo skatinimo mokykloje programa (koordinuoja ir remia LR Žemės ūkio ministerija).
 • Programa „Pienas vaikams“ (koordinuoja ir remia LR Žemės ūkio ministerija).
 • Lietuvos ekologinis projektas „Mes rūšiuojam“ (koordinuoja Gamintojų ir importuotojų Asociacija, VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“, UAB „Atliekų tvarkymo centras“).
 • Pilietiškumo projektas „Darom“(koordinuoja VšĮ „Darom 2009“).
 • Sveikatą stiprinančių ir aktyvių mokyklų tinklas.
 • Projektas „Sveikatos takeliu“ (2024-2029 m.)
 • Lietuvos ikimokyklinių ugdymo įstaigų projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės“.
 • Lietuvos EKO mokyklų tinklas.
 • „Sveikatiada“ – ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa, kuri suteikia vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą.
 • Tarptautinis projektas ,,Vaiko kelias į gražią kalbą“.
 • Respublikinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų prevencinis projektas ,,Žaidimai moko“.
 • Ilgalaikė programa „Olimpinė karta“.
 • Švietimo plėtotės centro VšĮ ,,Vaiko labui“ vaiko socialinių įgūdžių ugdymo programa ,,Zipio draugai“.
 • Pedagogai yra asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ nariai.