logo

Programa – Olimpinės kartos projektas, skirta vaikų olimpiniam ugdymui, olimpinių idėjų ir sporto kaip ugdymo priemonės sklaidai Lietuvoje.  Olimpizmas integruojamas į organizuojamas veiklas.  Sportas yra puiki priemonė susidariusių problemų ir iššūkių sprendimui. Darželius ir bendrojo ugdymo mokyklas lankantys vaikai bendraudami su mokytojais bei dalyvaudami su olimpizmo sklaida susijusiose programose tampa aktyvesni, drąsesni, išmoksta užsibrėžti tikslų ir jų siekti, o draugiškumas ir pagarba jiems tampa natūralia elgsena.

Misija – ugdyti olimpiečius sporte ir gyvenime.

Programos  tikslas – vaikams diegti olimpines vertybes, principus ir kultūrą.

 Organizuojant programą siekiama šių uždavinių:
1. Skatinti vaikus būti fiziškai aktyviais;
2. Suteikti vaikams žinių apie olimpinį judėjimą ir sudaryti sąlygas praktiškai pritaikyti įgytas žinias;
3. Suteikti vaikams galimybę dalyvauti neformaliose fizinio aktyvumo veiklose;
4. Ugdyti vaikų supratimą, pagarbą ir toleranciją visiems žmonėms nepaisant žmonių galios ar negalios, tikėjimo, rasės, amžiaus ar lyties;
5. Vykdyti sportinę, šviečiamąją, kultūrinę veiklą formuojant visapusišką asmenybę.

Plačiau apie Olimpinės kartos programą ČIA

Daugiau apie Mažeikių lopšelio-darželio „Linelis“ Olimpinę programą skaitykite ČIA.