Naudingos nuorodos:

Gerbiami, tėveliai,
Siekiant sėkmingiau įgyvendinti įstaigos tikslus, uždavinius, viziją, labai svarbi Jūsų nuomonė.
Buvo išdalintos anketos, kuriose Jūs išreiškėte savo nuomonę dėl vaikų ugdymo kokybės gerinimo, teikiamų paslaugų kokybės.
Kviečiame susipažinti (paspaudus -> ČIA) su Jūsų pasiūlymais, idėjomis ir mintimis įgyvendinant pokyčius, įvertinant įstaigoje vykstantį ugdymo(si) procesą.
Atsižvelgiant į Jūsų pageidavimus, į strategijos kūrimo kelią įtrauksime Jūsų lūkesčius, atliepdami vaikų poreikius.

Mokyklos taryba