2022 metai:

I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

II ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2021 metai:

I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

II ketvirčio finansinės būklės ataskaita

III ketvirčio finansinės būklės ataskaita 

2021 m. gruodžio 31 d.  finansinių ataskaitų rinkinys

2020 metai:

I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

II ketvirčio finansinės būklės ataskaita

III ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2020 m. gruodžio 31 d.  finansinių ataskaitų rinkinys

2019 metai:

I ketvirčio finansinės būklės ataskaita 

II ketvirčio finansinės būklės ataskaita

III ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2019 m. gruodžio 31 d.  finansinių ataskaitų rinkinys

2018 metai:

I ketvirčio tarpinė_finansinė ataskaita. (Aiškinamasis raštas)

II ketvirčio tarpinė_finansinė ataskaita. (Aiškinamasis raštas)

 III ketvirčio finansinė ataskaita

 IV ketvirčio  finansinė ataskaita

2017 metai:

2017 m. gruodžio 31 d. Pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

I ketvirčio tarpinė_finansinė ataskaita. (Aiškinamasis raštas)

II ketvirčio tarpinė_finansinė ataskaita. (Aiškinamasis raštas)

III ketvirčio tarpinė_finansinė ataskaita. (Aiškinamasis raštas)

2016 metai:

2016 metų finansinių taskaitų rinkinio AISKINAMASIS RAŠTAS

2016  m. gruodžio 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIU ATASKAITU RINKINYS

I ketvirčio tarpinė_finansinė ataskaita. (Aiškinamasis raštas)

II ketvirčio tarpinė_finansinė ataskaita. (Aiškinamasis raštas)

III ketvirčio tarpinė_finansinė ataskaita. (Aiškinamasis raštas)