Teikiamos paslaugos

Pagrindinė – ugdomasis procesas.
Socialinės paslaugos – dalinės (vaikų maitinimas, migdymas dienos metu).
Psichologo paslaugos
Kalbos korekcija.
Šokių būrelis.

Filosofija

„Pamatyti save tokius, kokie mes iš tikrųjų esame: kuo mes buvome, kas mes esame šiandien ir kuo būsime rytoj”. C. Rogersas

Misija

Teikti ankstyvąjį, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą(si). Užtikrinti sveikatos saugojimą ir sėkmingą fizinį vystymą(si). Ugdyti kūrybingą asmenybę, savo kultūros tęsėją ir puoselėtoją. Paruošti vaiko socializacijos, demokratinio bendravimo pagrindus. Brandinti jį mokyklai.

Vizija

Lopšelis – darželis „Linelis” – ugdymo(si) įstaiga, orientuota į vaiko prigimtinių galių atskleidimą ir ugdymą(si). Aukštos kultūros, nuolat besimokanti, atvira naujovėms, inicijuojanti pokyčius, prisiimanti atsakomybę už tikslų įgyvendinimą, rezultatus Tenkinanti tėvų ar globėjų lūkesčius