„Spinduliukų“ gr. ugdytiniai ir  mokytojos taria AČIŪ mamytėms Neringai Kinčinienei ir Gretai Pocevičienei už bendradarbiavimą grupės veikloje.

Dėkojame „Žvirbliukų“ gr. ugdytinių tėvams už Užgavėnių šventei pagamintas kaukes.

„Žvirbliukų“ gr. ugdytiniai ir mokytojos dėkoja tėveliams už atneštą maistą paukšteliams.

„Boružėlių“gr. vaikučiai ir mokytojos dėkoja Mortos mamytei Indrei Lileikienei už pagamintas dekoracijas ir papuoštą rūbinėlę.

Dėkojame tėveliams, kurie  dalyvavo parodoje „Daugkartiniai ekologiški maišeliai“.

„Žiogelių“ gr. mokytojos dėkoja tėveliams už atneštas daržoves moliūgų šventei.

Nuoširdų AČIŪ tariame tėveliams, kurie prisidėjo prie akcijos, skirtos gyvūnų globos įstaigai paremti.

Dėkojame „Drugelių“ grupės tėveliams: Dimitrij Rechtik, Dariui Anužiui, Mindaugui Laučiui, Mindaugui Perminui, Mantui Čiapui ir Ahmad Abdallah už atliktus grupės grindų klojimo darbus.

„Gudručių“ grupės ugdytiniai ir mokytojos dėkoja Auksės tėveliams Dainiui ir Sandrai Tamošauskams už grupei surinktą pavėsinę.

Nuoširdžiai dėkojame visiems tėveliams, kurie prisidėjo prie akcijos, skirtos gyvūnų globos įstaigai paremti: atnešdami maisto, paklotų ir dalyvaudami „Kaziuko mugėje“.

 Dėkojame  „Spinduliukų“ grupės tėveliams už pagalbą darželiui – sudėjus plaukiojantį parketą grupėje.

Dėkojame ,,Drugelių“ grupės mamoms Rasai Milikauskienei ir Viktorijai  Butkienei  už Advento  vainiko pynimą ir puošimą.

„Drugelių“ grupės mokytojos ir vaikučiai nuoširdžiai dėkoja visiems tėveliams už pagalbą puošiant grupės langus.

„Viščiukų“ grupės mokytojos ir vaikučiai taria ačiū ugdytinės Mortos mamytei Indrei už pagalbą grupei.

„Bitučių“ grupės mokytojos ir vaikučiai dėkoja Vakarės mamytei Neringai už pagalbą grupei.

,,Voveriukų“ grupės ugdytiniai ir mokytojos dėkoja Smiltės Kinčinaitės mamai už lėlyčių PI ir KA pasiuvimą.

Darželio administracija ir pedagogai dėkoja tėveliams, kurie apsilankė organizuotoje „Atvirų durų dienoje“. Labai džiaugiamės, jog rūpinatės savo vaikais, domitės jų kasdiene veikla darželyje.

Už dalyvavimą organizuotoje bendruomenės talkoje dėkojame:

 • „Žvirbliukų“ gr. tėveliams: Rimantui Strazdiniui, Rimantui Ramašauskui ir Egidijui Končiui.
 • „Voveriukų“ gr. Arno Urbučio ir Izabelos Nicytės tėveliams.
 • „Bitučių“ gr. Sijanos tėveliui Michailui Jakučiui ir Emos tėveliui Vaidotui Volokitinui.
 • „Boružėlių“ gr. Lukos tėveliui Mindaugui Lanciui.
 • „Smalsučių“ gr. Julijos tėveliui Jurij Grigorjev.
 • „Žiogelių“ gr. tėveliams: Martynui Budriui ir Airidui Sakalauskui.
 • „Drugelių“ gr. Domo ir Indrės tėveliams.
 • „Spinduliukų“ gr.  tėveliui Virginijui Lipskiui.
 • „Ežiukų“ gr. Ado tėveliui, Aurelijos seneliui ir dėdei.
 „Drugelių“ grupės vaikučiai ir auklėtojos dėkoja Gabrielės mamytei už galimybę išsispausti šviežių vaisių sulčių.
 Už moliūgus, kurie papildė parodą ,,Moliūginės įdomybės“ dėkojame „Voveriukų“ grupės vaikučių tėveliams, „Viščiukų“ grupės ugdytinių Mortos ir Emilijos mamytėms, „Žiogelių“ grupės  tėveliams: Ingai Šimkienei, Airidui Sakalauskui, Ramintai Vaitkutei ir Laurai Varapnickienei.
 „Spinduliukų“ grupės ugdytiniai ir auklėtojos dėkoja Tomui Baniui už grupėje surinktus baldus.

„Žiogelių“ grupės vaikučiai ir auklėtojos dėkoja Evelinai Juzumienei už pagalbą ruošiant sienas tapetavimui. Taip pat taria ačiū už vaisius Anastasijai Perminienei, Martynui Budriui, Dijanai Adomavičienei, Laurai Varapnickienei.

 Norime padėkoti Sandrai Tamošauskienei, „Voveriukų“ grupės auklėtinės mamytei, už gražų bendradarbiavimą: margučių paroda ,,Velykų belaukiant“ ir edukaciją darželio bendruomenei ,,Kiaušinių marginimas vašku“.

„Bitučių“ grupės vaikučiai ir auklėtojos dėkoja Roko tėveliui už pagalbą tvarkant rūbinėlės patalpas.

,,Drugelių“ grupės grupės vaikučiai ir auklėtojos dėkoja:

 • Grupės pirmininkui Nerijui Uikai už pagalbą pristatant šieną Advento vainiko pynimui. Už muziejinunkės Jūratės Miliauskytės atvežimą ir išvežimą į įstaigos projekto ,,Adventas atveria širdis gerumui“ pristatymą ir užbaigimą.
 • Janinai ir Gintarui Jasmontams už Advento vainiko karkaso gamybą.
 • Rasai Milikauskienei, Viktorijai Butkienei, Neringai Kinčinienei už Advento vainiko pynimą, bei žvakių dekupavimą.
 • Žydrūnei Bakanauskei, Sigitai Mikalauskienei, Neringai Kinčinienei, bei jų vaikams už pagalbą ruošiant ir vaidinant spektaklį ,,Mergaitė ir žibintas“.
 • Neringai Kinčinienei už savo gamybos paukštelių gamybą, bei grupės papuošimą.

,,Viščiukų“ grupės vaikučiai ir aulėtojos dėkoja Vakarės mamytei Neringai ir Sijanos tėveliui Michailui už pagalbą.

Už „Voveriukų“ rūbinėlės puošybą dėkojame Auksės mamytei

Smiltės mamytei iš „Drugelių“ grupės vaikučiai sako ačiū už nuostabų paveiksliuką.

Ačiū „Smalsučių“ grupės, Justės tėveliams už pagalbą grąžinant grupės patalpas.

Už pagalbą, klojant grupėse linoleumą dėkojame „Voveriukų“ grupės Nerilės tėčiui ir seneliui, bei „Viščiukų“ grupės Sijanos ir Madonos tėveliams.

Nuoširdus ačiū šių grupių tėveliams:

 • „Žvirbliukų“ gr.: Dovydo, Herkaus, Žemynos
 • „Žiogelių“ gr.: Gabijos, Neirido, Rasos, Elingos
 • „Boružėlių“ gr.: Smiltės, Gintarės, Eligijaus
 • „Bitučių“ gr.: Augusto, Gytės, Pijaus, Beno, Elijos
 • „Viščiukų“ gr.: Liepos ir Kamilės
 • „Voveriukų“ gr.: Kajaus
 • „Drugelių“ gr.: Julijos, Domo Z., Maksimo
 • „Smalsučių“ gr.: Gusto, Igno, Justės

Už dalyvavimą organizuotoje bendruomenės talkoje AČIŪ

Dėkojame visiems vaikučiams ir jų tėveliams, atvykusiems į talką ir padėjusiems papildyti smėlio dėžes nauju smėliu, o patį didžiausią ir nuoširdžiausią AČIŪ, už paaukotą savo laiką ir pasitelktą techniką, tariame Roko tėveliui, Rašidui Milteniui.

Pats didžiausias ir nuoširdžiausias AČIŪ mūsų nuolatinei pagalbininkei Neringai Kinčinienei už berniukams sukurtus tautinius baltinukus.

Norime padėkoti Sandrai Tamošauskienei, „Voveriukų“ grupės auklėtinės mamytei, už pagalbą puošiant darželio erdves.

Ačiū visai darželio bendruomenei: vaikams, jų tėvams, pedagogams ir darbuotojams už dalyvavimą Kaziuko mugės parodoje.

Dėkojame ugdytinių tėveliams, už Lietuvos gimtadieniui kurtas pilis, kurios šventinę dieną papuošė mūsų darželio aplinką.

Nuoširdžiai dėkojame Kinčinienei Neringai, ,,Drugelių“ grupės auklėtinės Smiltės mamytei, už sukurtus darbelius, kurie papuošė mūsų darželio aplinką.

Padėka akcijos dalyviams

Sausio mėnesį darželio gamtosauginė kūrybinė grupė pakvietė vaikučius, kartu su tėveliais kurti lesyklėles žiemojantiems paukšteliams. Lesyklomis vaikučiai ir darželio bendruomenė džiaugėsi parodoje, o toliau jos puoš mūsų darželio teritoriją. Ačiū vaikučiams ir jų tėveliams.

Ačiū tėveliams,

Darželio bendruomenė dėkoja vaikučių tėveliams taip aktyviai prisijungusiems prie akcijos ,,Sukurkime gerumo miestą“. Sulaukėme net 27 namelių ir sukūrėme tikrai didelį ,,Gerumo miestą“.
Mieli tėveliai, Jūs stebinate mus savo kūrybiškumu, išmone ir gražiu bendradarbiavimu. Ačiū!