Socialinės pedagogės Raimondos prevenciniai užsiėmimai

Socialinės pedagogės Raimondos vedamuose prevenciniuose užsiėmimuose dėmesys skiriamas vaikų socialinių ir emocinių gebėjimų ugdymui, savisaugos, saugaus elgesio kelyje ir buityje įgūdžių formavimui, gebėjimui suvokti kylančius pavojus, jų priežastis ir pasekmes. Veiklų turinys, atsižvelgiant į ugdymo patirties ypatumus ir atitinkamos prevencinės veiklos poreikį, pritaikytas kiekvienam amžiaus tarpsniui ir apima ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.