Kviečiame įsitraukti į naujai kuriamą darželio strateginį veiklos planą

Lopšelio-darželio „Linelis“ bendruomenė 2024-2026 metams kuria naują darželio strateginį veiklos planą. Į jo kūrimą įtraukiami darbuotojai, tėvai, socialiniai partneriai ir net vaikai. Ypatingai svarbi bendruomenės dalis esate ir Jūs – tėvai, kurių požiūris mums labai reikšmingas. Kreipiuosi į Jus ir prašau išreikšti savo nuomonę internetinėje apklausoje.

Tarptautinė tolerancijos diena

Lapkričio 16-ąją minima Tarptautinė tolerancijos diena. Šių metų simbolis – Tolerancijos žibintas skirtas nešti toleranciją, gėrį, pakantumą, kuris turi įveikti blogį. Darželio psichologė Milda Šemetienė pakvietė tėvelius kartu su vaikais pagaminti žibintą panaudojant gamtinę medžiagą, antrines žaliavas. Namuose vaikučiai su tėveliais kūrė, dekoravo, puošė kas kaip išmanė. Atnešti žibintai įkurdinti darželio vidaus erdvėse.

Tarptautinė tolerancijos diena

Lapkričio 16-ą dieną mūsų įstaiga prisijungė prie Tarptautinės tolerancijos dienos minėjimo. Kaip kasmet, tą dieną siekiame atkreipti ugdytinių ir suaugusiųjų dėmesį į pakantumo, pagarbos kitiems svarbą. Socialinė pedagogė Raimonda vedamuose prevenciniuose užsiėmimuose žaidimų, filmukų pagalba vaikams padėjo suprasti, kuo mes panašūs, bet tuo pačiu ir skirtingi, kaip bendrauti, draugauti ir priimti kitą.

Edukacinė „Žiogelių“ išvyka į priešgaisrinės gelbėjimosi tarnybos departamentą

Spalio 27d. „Žiogelių“ grupės vaikai vyko į priešgaisrinės gelbėjimosi tarnybos departamentą, kuriame susipažino su gaisrininkų darbo vietomis, įranga, darbo aplinka, automobiliais. Vaikai žiūrėjo edukacinį filmuką apie tai, kaip reikia elgtis kilus gaisrui. Taip pat išbandė savo jėgas užduotyje „Apsirenk per 1 minutę“. Edukacinės išvykos pabaigoje gaisrininkai suteikė galimybę vaikams atsisėsti už automobilių vairo ir apžiūrėti juos iš vidaus.

Šviečianti pasaka vaikams

Ateina tamsos metas. Gamta pamažu panyra į sapną. Vėlais vakarais vaikams sekamos pasakos, o ūkanotais rytais taip sunku pakilti. Tik ne mūsų ,,Linelio“ vaikams! Pažadinti lietaus lašų barbenimo jie skuba į darželį, nes prie vartų jų laukia besišypsantis ežiukas su skėčiu. Žiū, pilnas kalnas šviečiančių moliūgų! Juose rąžosi ką tik nubudusios sraigės. Prie medinio namelio pūpso rudens gėrybių kalnas, o šalia snūduriuoja katinai.