Metodinis renginys „Kūrybinių raiškų paieška – bendradarbiavimo su tėvais stiprinimo būdas“

Glaudus tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas – vienas esminių gerą ugdymą teikiančių darželio bruožų. Metodinio renginio metu buvo atidaryta darželyje įkurta „Meno erdvė“. Darželio svečiams pristatėme pedagogų ir tėvų bendradarbiavimo formas. Tėvai su vaikais šoko, dainavo, skambino pianinu, deklamavo eiles, pristatė dailės kūrinius.

„Žiema, žiema, bėk iš kiemo“

Šiandien darželio kiemas aidėjo nuo persirengėlių dainų ir šokių, linksmų ratelių. Šeimininkė papasakojo apie Užgavėnių papročius. Po Kanapinio ir Lašininio dvikovos tapo aišku, kad žiema greitai užleis vietą pavasariui, nes vaikai taip nuoširdžiai ir garsiai skandavo „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“. Pasilinksminę ir išviję žiemą visi vaišinosi gardžiais blynais.