Advento puoselėjimas įvairiose edukacinėse erdvėse ir veiklose

Etninei kultūrai tenka reikšmingas vaidmuo siekiant išugdyti tautiškai sąmoningą, patriotišką ir pilietišką asmenybę. Tuo pačiu etninė kultūra, sukaupusi laiko patikrintas vertybes, sėkmingai prisideda prie bendrųjų švietimo tikslų įgyvendinimo – nuo mažens ugdyti humaniškumo, doros, sveikos gyvensenos, kūrybiškumo ir kitas bendražmogiškas vertybines nuostatas, įvairius gebėjimus, padedančius tapti visaverčiu savarankišku žmogumi.

Saulėto oranžinio traukinio kelionė

Mažeikių lopšelio – darželio ,,Linelis“ bendruomenė dalyvavo Tarptautinio švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio – socialinio švietimo projekte ,,Saulėto oranžinio traukinio kelionė“.
„Saulėto oranžinio traukinio kelionė“ kvietė švietimo įstaigų bendruomenes keliauti kartu su ugdytiniais į platų gamtos pasaulį, skleidžiant oranžinę šilumą ir dalijant šypsenas.