Padėkos renginys

Gegužės 25d. Mažeikių lopšelyje-darželyje ,,Linelis“ vyko padėkos renginys, skirtas tėveliams padėkoti už bendrystę, sutelktumą, geranorišką pagalbą ir paramą puoselėjant įstaigos aplinką, aktyvų įsitraukimą į bendruomenės organizuojamus renginius, visuminį požiūrį į vaikų ugdymo reikšmingumą. Ugdytiniai tėveliams dėkojo šokdami, dainuodami, pristatydami dailės kūrinius, STEAM veiklas, atskleisdami savo talentus etnokultūros, sporto ir kitose srityse.

Ekologinis konkursas „Mano žalioji palangė“

Lopšelio-darželio ,,Linelis“ ,,Voveriukų“, ,,Gudručių“, ,,Drugelių“, ,,Ežiukų“, ,,Žvirbliukų“ grupių vaikai ir mokytojos dalyvavo ekologiniame konkurse „Mano žalioji palangė“. Darželio ugdytiniai įsirengė žaliąsias palanges grupėse, stebėjo augalų sandarą ir augimą, ieškojo žmogaus kūrinių ir augalų panašumų. Pasirinktose erdvėse iš pasodintų augalų, kambarinių gėlių, gamtinės medžiagos bei įvairių pagalbinių priemonių sukūrė kompozicijas.