Siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos sveikatos ministro –  valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020m. rugpjūčio 17 d. V-1840 sprendimo  nuostatų įgyvendinimą,  darželyje laikomasi rėžimo, maksimaliai ribojančio kontaktus, todėl budinti grupė nedirbs.

Pasikeitus epidemiologinei situacijai darželio budinti grupė vėl dirbs įprastu laiku:

ryte 6.30 – 7.30

vakare 18.00 – 18.30