VALDYMAS

Valdymo atsakomybės darželyje išskiriamos pagal pareigybėms priskirtas funkcijas ir atsakomybių sritis:

 • Direktorius atsakingas už įstaigos strategijos formavimą;
 • Administratoriai atsakingi už strategijos įgyvendinimą ir taktiką atskirose veiklos srityse:
  • ugdomojo proceso – direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
  • ūkinės veiklos – direktoriaus pavaduotojas ūkiui;
  • turto valdymo – vyr. buhalteris;
  • higieninės veiklos – maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistas;
  • dokumentų valdymo – sekretorius-archyvaras.

Su darželyje veikiančia valdymo sistema galite susipažinti čia

SAVIVALDA

DARŽELIO TARYBA

Pirmininkė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Sekretorė – socialinė pedagogė

Nariai:

 • Psichologė;
 • Mokytojo padėjėjos;
 • Tėvų atstovas.

TĖVŲ TARYBA

Visų grupių vaikų tėvų komitetų pirmininkai