Darželyje vaikų maitinimas organizuojamas

  • Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018-04-10  įsakymu Nr. V-394 patvirtintu „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Susipažinti).
  • ,,Gerosios higienos praktikos taisyklės viešojo maitinimo įmonėms” nauja redakcija (Susipažinti).
  • Vaikai maitinami 4 kartus per dieną. Maistas gaminamas darželio valgykloje. Maistą ruošia ir už jo kokybę atsako virėjai, turintys virėjo kvalifikaciją.
  • Maisto paruošimas ir patiekalų įvairovė atitinka vaikų amžiaus ypatumus ir sveikos mitybos principus bei rekomendacijas.
  • Darželis sėkmingai vykdo programas ,,Pienas vaikams‘‘ ir ,,Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose‘‘.
  • Perspektyviniai valgiaraščiai sudaryti 20 dienų, pagal rekomenduojamas paros energijos ir maistinių medžiagų normas.
  • Už vaikų maitinimo organizavimą, maisto kokybę, jo gamybos priežiūrą darželyje atsako maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė Dalia Ruginienė (kontaktinis tel. nr. 8-443-20780)

Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų  socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo pakeitimas

Mokesčio už vaikų išlaikymą įstaigoje tvarkos aprašas

Rekomendacijos  dėl mokesčio už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigose 

Prašymo forma

Numatomi 4 savaičių valgiaraščiai:

I

II

III

IV

Maitinimo grafikas

Informacija apie alergiją ir netoleravimą sukeliančias medžiagas

Alergiją ir netoleravimą sukeliančios medžiagos