Darželyje vaikų maitinimas organizuojamas

  • Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2018-04-10 įsakymu Nr.V-394  patvirtinu,, Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo ,bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo‘‘ pakeitimo.
  • ,,Gerosios higienos praktikos taisyklės viešojo maitinimo įmonėms‘‘ nauja redakcija.
  • 2019-2020 m.m valgiaraščiais suderintais Valstybės maisto ir veterinarijos tarnybos Mažeikių skyriuje (valgiaraščio vertinimo pažyma 2019-09-09 Nr.VV -10303 patvirtinta darželio direktoriaus 2019-08-28 įsakymu Nr.VI74
  • Vaikai maitinami 4 kartus per dieną. Maistas gaminamas darželio virtuvėje.  Maistą ruošia ir už kokybę atsako virėjos turinčios virėjo kvalifikacinę kategoriją.
  • Maisto paruošimas ir patiekalų įvairovė atitinka vaikų amžiaus ypatumus ir sveikos mitybos principus bei rekomendacijas. Perspektyviniai valgiaraščiai  sudaryti 20 dienų, pagal rekomenduojamas paros energijos ir maistinių medžiagų normas vaikams.
  • Darželis sėkmingai vykdo programas ,,Pienas vaikams‘‘,  ,,Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose‘‘, kurios remiamos Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis .

Vaiku ir darbuotojų maitinimo tvarka

Vaiku maitinimo organizavimo tvarkos papildymas

Mokesčio už vaikų išlaikymą įstaigoje tvarkos aprašas

Mokesčio už vaikų išlaikymą įstaigoje tvarkos aprašo priedas

Rekomendacijos  dėl mokesčio už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigose 

Prašymo forma

Numatomi 4 savaičių valgiaraščiai:

I

II

III

IV

Maitinimo grafikas