Darželyje vaikų maitinimas organizuojamas

  • Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2018-04-10 įsakymu Nr.V-394  patvirtinu,, Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo ,bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo‘‘ pakeitimo.
  • ,,Gerosios higienos praktikos taisyklės viešojo maitinimo įmonėms‘‘ nauja redakcija.
  • 2019-2020 m.m valgiaraščiais suderintais Valstybės maisto ir veterinarijos tarnybos Mažeikių skyriuje (valgiaraščio vertinimo pažyma 2019-09-09 Nr.VV -10303 patvirtinta darželio direktoriaus 2019-08-28 įsakymu Nr.VI74
  • Vaikai maitinami 4 kartus per dieną. Maistas gaminamas darželio virtuvėje.  Maistą ruošia ir už kokybę atsako virėjos turinčios virėjo kvalifikacinę kategoriją.
  • Maisto paruošimas ir patiekalų įvairovė atitinka vaikų amžiaus ypatumus ir sveikos mitybos principus bei rekomendacijas. Perspektyviniai valgiaraščiai  sudaryti 20 dienų, pagal rekomenduojamas paros energijos ir maistinių medžiagų normas vaikams.
  • Darželis sėkmingai vykdo programas ,,Pienas vaikams‘‘,  ,,Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose‘‘, kurios remiamos Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis .

Vaiku ir darbuotojų maitinimo tvarka

Mokesčio už vaikų išlaikymą įstaigoje tvarkos aprašas

Rekomendacijos  dėl mokesčio už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigose 

Prašymo forma

Numatomi 4 savaičių valgiaraščiai:

I

II

III

IV

Maitinimo grafikas