Darželyje vaikų maitinimas organizuojamas

  • Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2018-04-10 įsakymu  V-394 patvirtintu ,, Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo‘‘ pakeitimo (pridedama);
  • Vadovaujantis ,,Gerosios higienos praktikos taisyklės viešojo maitinimo įmonėms‘‘ nauja redakcija.
  • Vaikai maitinami 4 kartus per dieną. Maistas gaminamas darželio valgykloje. Maistą ruošia ir už jo kokybę atsako virėjos, turinčios virėjo kvalifikaciją.
  • Maisto paruošimas ir patiekalų įvairovė atitinka vaikų amžiaus ypatumus ir sveikos mitybos principus bei rekomendacijas.
  • Darželis sėkmingai vykdo programas ,,Pienas vaikams‘‘ ir ,,Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose‘‘
  • Perspektyviniai valgiaraščiai sudaryti 15 dienų, pagal rekomenduojamas paros energijos ir maistinių medžiagų normas.
  • 2018-2019 m.m. valgiaraščiai suderinti ir patvirtinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Mažeikių skyriuje (valgiaraščių vertinimo pažyma 2018-09-03Nr.VVP-6184
  • Už vaikų maitinimo organizavimą, maisto kokybę, jo gamybos priežiūrą darželyje atsako maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė Dalia Ruginienė 8-443-20780

Vaiku ir darbuotojų maitinimo tvarka

Vaiku maitinimo organizavimo tvarkos papildymas

Mokesčio už vaikų išlaikymą įstaigoje tvarkos aprašas

Mokesčio už vaikų išlaikymą įstaigoje tvarkos aprašo priedas

Rekomendacijos  dėl mokesčio už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigose 

Prašymo forma

Numatomi 3 savaičių valgiaraščiai

Spausti čia