Darželyje vaikų maitinimas organizuojamas

  • Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018-04-10  įsakymu Nr. V-394 patvirtintu „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Susipažinti).
  • ,,Gerosios higienos praktikos taisyklės viešojo maitinimo įmonėms” nauja redakcija (Susipažinti).
  • Vaikai maitinami 4 kartus per dieną. Maistas gaminamas darželio valgykloje. Maistą ruošia ir už jo kokybę atsako virėjai, turintys virėjo kvalifikaciją.
  • Maisto paruošimas ir patiekalų įvairovė atitinka vaikų amžiaus ypatumus ir sveikos mitybos principus bei rekomendacijas.
  • Darželis sėkmingai vykdo programas ,,Pienas vaikams‘‘ ir ,,Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose‘‘.
  • Perspektyviniai valgiaraščiai sudaryti 20 dienų, pagal rekomenduojamas paros energijos ir maistinių medžiagų normas.
  • Už vaikų maitinimo organizavimą, maisto kokybę, jo gamybos priežiūrą darželyje atsako maitinimo organizatorė Dalia Ruginienė (kontaktinis tel. nr. +370 699 33755)

Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų  socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo pakeitimas

Numatomi 4 savaičių valgiaraščiai:

I

II

III

IV

Maitinimo grafikas

Informacija apie alergiją ir netoleravimą sukeliančias medžiagas

Alergiją ir netoleravimą sukeliančios medžiagos