Darželyje vaikų maitinimas organizuojamas

  • Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2018-04-10 įsakymu  V-394 patvirtintu ,, Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo‘‘ pakeitimo (pridedama);
  • Vadovaujantis ,,Gerosios higienos praktikos taisyklės viešojo maitinimo įmonėms‘‘ nauja redakcija.
  • Vaikai maitinami 4 kartus per dieną. Maistas gaminamas darželio valgykloje. Maistą ruošia ir už jo kokybę atsako virėjos, turinčios virėjo kvalifikaciją.
  • Maisto paruošimas ir patiekalų įvairovė atitinka vaikų amžiaus ypatumus ir sveikos mitybos principus bei rekomendacijas.
  • Darželis sėkmingai vykdo programas ,,Pienas vaikams‘‘ ir ,,Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose‘‘
  • Perspektyviniai valgiaraščiai sudaryti 15 dienų, pagal rekomenduojamas paros energijos ir maistinių medžiagų normas.
  • 2018-2019 m.m. valgiaraščiai suderinti ir patvirtinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Mažeikių skyriuje (valgiaraščių vertinimo pažyma 2018-09-03Nr.VVP-6184
  • Už vaikų maitinimo organizavimą, maisto kokybę, jo gamybos priežiūrą darželyje atsako maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė Dalia Ruginienė 8-443-20780

Vaiku ir darbuotojų maitinimo tvarka

Vaiku maitinimo organizavimo tvarkos papildymas

Mokesčio už vaikų išlaikymą lopšelyje-darželyje „Linelis“, nustatymo tvarkos aprašas

 

Numatomi 3 savaičių valgiaraščiai

Spausti čia