Direktorė

Saulė Sadauskienė
Tel.: 8-443-68084  trumpasis 3127
El. paštas: saulesadau@gmail.com

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Jurgita Karkliuvienė
Tel.: 8-443-20780

El. paštas: jurgitakarklius@gmail.com

Direktorės pavaduotoja ūkiui

Dijana Gabalienė
Tel.: 8-443-20780
El. paštas: linelispavaduotojaukiui@gmail.com

Vyr. buhalterė

Irena Griciuvienė
Tel.: 8-443-20780
El. paštas: linelisbuhalterija@gmail.com