Mažeikių rajono ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo vaikų kūrybinės raiškos projektas ,,Mano svajonių knygelė“

Gegužės 8 dieną lopšelyje – darželyje ,,Linelis“ organizuotas Mažeikių rajono ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo vaikų kūrybinės raiškos projektas ,,Mano svajonių knygelė“, skirtas Pasaulinei knygos dienai paminėti. Knygeles sukūrė ir pristatė Mažeikių rajono lopšeliai-darželiai: „Delfinas“, „Bitutė“, „Saulutė“, „Žilvitis“, „Linelis“ ir Mažeikių darželis-mokykla „Kregždutė“, mokytojos, švietimo pagalbos specialistai, tėvai, vaikai.