Socialinės pedagogės Raimondos prevenciniai užsiėmimai

Socialinės pedagogės Raimondos vedamuose prevenciniuose užsiėmimuose dėmesys skiriamas vaikų socialinių ir emocinių gebėjimų ugdymui, savisaugos, saugaus elgesio kelyje ir buityje įgūdžių formavimui, gebėjimui suvokti kylančius pavojus, jų priežastis ir pasekmes. Veiklų turinys, atsižvelgiant į ugdymo patirties ypatumus ir atitinkamos prevencinės veiklos poreikį, pritaikytas kiekvienam amžiaus tarpsniui ir apima ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.

,,Šaškių turnyras“

Gegužės 26 dieną įstaigoje vyko ,,Šaškių turnyras“, kuriame varžėsi 22 – vaikai, 10 – darželio darbuotojų ir 9 įstaigos ugdytinių šeimos nariai. Džiaugiamės vaikais, šeimos nariais ir įstaigos darbuotojais. Dėkojame visiems, kurie aktyviai įsijungė į šaškių turnyro žaidynes ir primename, jog birželio 8 dieną turnyro nugalėtojai atstovaus mūsų įstaigą respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, taip pat vaikų turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių projekte ,,Šaškių turnyras“.

Padėkos renginys

Gegužės 25d. Mažeikių lopšelyje-darželyje ,,Linelis“ vyko padėkos renginys, skirtas tėveliams padėkoti už bendrystę, sutelktumą, geranorišką pagalbą ir paramą puoselėjant įstaigos aplinką, aktyvų įsitraukimą į bendruomenės organizuojamus renginius, visuminį požiūrį į vaikų ugdymo reikšmingumą. Ugdytiniai tėveliams dėkojo šokdami, dainuodami, pristatydami dailės kūrinius, STEAM veiklas, atskleisdami savo talentus etnokultūros, sporto ir kitose srityse.

Ekologinis konkursas „Mano žalioji palangė“

Lopšelio-darželio ,,Linelis“ ,,Voveriukų“, ,,Gudručių“, ,,Drugelių“, ,,Ežiukų“, ,,Žvirbliukų“ grupių vaikai ir mokytojos dalyvavo ekologiniame konkurse „Mano žalioji palangė“. Darželio ugdytiniai įsirengė žaliąsias palanges grupėse, stebėjo augalų sandarą ir augimą, ieškojo žmogaus kūrinių ir augalų panašumų. Pasirinktose erdvėse iš pasodintų augalų, kambarinių gėlių, gamtinės medžiagos bei įvairių pagalbinių priemonių sukūrė kompozicijas.