Metodinis renginys „Kūrybinių raiškų paieška – bendradarbiavimo su tėvais stiprinimo būdas“

Glaudus tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas – vienas esminių gerą ugdymą teikiančių darželio bruožų. Metodinio renginio metu buvo atidaryta darželyje įkurta „Meno erdvė“. Darželio svečiams pristatėme pedagogų ir tėvų bendradarbiavimo formas. Tėvai su vaikais šoko, dainavo, skambino pianinu, deklamavo eiles, pristatė dailės kūrinius.