Respublikinis ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų bendruomenių kūrybinių darbų projektas ,,Išskleisk sparnus,vaikystės paukšte“

Mūsų darželio ugdytinės Auksė Tamošauskaitė , Elija Vilkaitė (dailės mokytoja Audronė Barkuvienė) ir ,,Viščiukų “ grupės vaikai (mokytoja Genutė Viliušienė) dalyvavo Respublikiniame ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų bendruomenių kūrybinių darbų projekte ,,Išskleisk sparnus,vaikystės paukšte“.

Vaikų emocinės gerovės metai

Šie metai skirti vaiko emocinei gerovei.
Vaiko emocinė gerovė ir sveikata – laimingo žmogaus pagrindas.

Mūsų darželyje vaikų emocinis intelektas bei socialinės emocinės kompetencijos lavinamos tarptautinės programos „Zipio draugai“ veiklų metu bei įvairių kasmetinių prevencinių renginių metu.
Taip pat šiais metais kovo mėnesį mūsų darželyje startato ir draugiškoji socialinio emocinio ugdymo olimpiada „Dramblys“ 2020.