GERBIAMI PEDAGOGAI, UGDYTINIŲ TĖVELIAI,
LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ BIČIULIAI,

Jūs galite paremti mūsų lopšelį-darželį. Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 str. 3 d. nuostatą, kuri įtvirtina nuolatinio Lietuvos gyventojo teisę 2 proc. sumokėto metinio pajamų mokesčio paskirti pasirinktam objektui, mes turime teisę gauti paramą ir ja naudotis.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie pervedėte ir padovanojote  Mažeikių lopšeliui-darželiui „Linelis“ 2 proc. pajamų mokesčio.

2% pajamų mokesčio paramą lopšeliui-darželiui galima skirti kiekvienais metais. Paraiškas galima teikti iki gegužės 1 d.

Lopšelio-darželio rekvizitai:
Mažeikių lopšelis-darželis „Linelis“, įstaigos kodas 190160849, M. Daukšos g. 38, Mažeikiai.
AB DNB bankas. Banko kodas 40100, atsiskaitomoji sąskaita LT974010040700040167.