2017 metai:

2016 metai:

2016 metų biudžetinių ataskaitų rinkinio AISKINAMASIS RAŠTAS

2016  m. gruodžio 31 D. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita