Darželyje veikia dvi priešmokyklinio ugdymo grupės.

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

Su programa galima susipažinti ČIA

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarka:

  • Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai;
  • Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai;
  • Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų prašymu ir jei tokį ugdymą rekomenduoja įstaigos psichologas, teisės aktų nustatyta tvarka įvertinęs vaiko brandą mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą;
  • Priešmokyklinis ugdymas nėra teikiamas jaunesniam nei 5 metų vaikui ir vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai;

Plačiau apie priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarką galite sužinoti ČIA.