• Tarptautinis švietimo įstaigų  bendruomenių ekologinis – socialinis švietimo projektas ,,Saulėto oranžinio traukinio kelionė“.
  • Tarptautinis projektas ,,Vaiko kelias į gražią kalbą“.
  • Respublikinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų prevencinis projektas ,,Žaidimai moko“.
  • Švietimo plėtotės centro VŠĮ ,,Vaiko labui“ vaiko socialinių įgūdžių ugdymo programa ,,Zipio draugai“.
  • eTwining projektai ikimokyklinukams ir priešmokyklinukams (https://www.etwinning.net/lt/pub/index.htm):
    • Rudens dovanos/ AUTUMN GIFTS
    • Juda rankos – šoka kojos
  • Pedagogai yra asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ nariai.