• Tarptautinis švietimo įstaigų  bendruomenių ekologinis – socialinis švietimo projektas ,,Saulėto oranžinio traukinio kelionė“.
  • Tarptautinis projektas ,,Vaiko kelias į gražią kalbą“.
  • Respublikinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų prevencinis projektas ,,Žaidimai moko“.
  • Švietimo plėtotės centro VŠĮ ,,Vaiko labui“ vaiko socialinių įgūdžių ugdymo programa ,,Zipio draugai“.
  • Pedagogai yra asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ nariai.