Saulėto oranžinio traukinio kelionė

Mažeikių lopšelio – darželio ,,Linelis“ bendruomenė dalyvavo Tarptautinio švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio – socialinio švietimo projekte ,,Saulėto oranžinio traukinio kelionė“.
„Saulėto oranžinio traukinio kelionė“ kvietė švietimo įstaigų bendruomenes keliauti kartu su ugdytiniais į platų gamtos pasaulį, skleidžiant oranžinę šilumą ir dalijant šypsenas.

Daugiau