Su gimtadieniu, Lietuva!

Vasario 16-ąją lopšelio – darželio ugdytiniai atšventė nepriklausomos Lietuvos atkūrimo Šimtmetį. Šventės tikslas – ugdyti patriotizmo jausmą, uždaviniai – ugdyti meilę gimtam kraštui, kurti šventinę nuotaiką bei aplinką. ,,Ežiukų“ grupės auklėtoja Rita Viskantienė organizavo žinių apie Lietuvą viktoriną ,,Su gimtadieniu, Lietuva!“. Rungtyniavo, žiniomis dalijosi vyresniųjų grupių ugdytiniai „Ežiukai“ ir „Pelėdžiukai“ (aukl. Aleksndra Kaštaunienė). Viktorinos metu…

Daugiau

Tyrimo „Vaiko fizinis ir emocinis saugumas ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje“ rezultatai

2017 m. lapkričio mėn. Mažeikių lopšelio – darželio „Linelis“ direktoriaus sutikimu įstaigoje buvo atliktas tyrimas „Vaiko fizinis ir emocinis saugumas ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje“. Tyrimo, kurį atliko darželio socialinė pedagogė Raimonda Veličkienė, tikslas – rinkti informaciją apie vaiko ugdymo(si) aplinkos saugumą lopšelyje – darželyje „Linelis“.

Daugiau