VALDYMAS

Valdymo atsakomybės darželyje išskiriamos pagal pareigybėms priskirtas funkcijas ir atsakomybių sritis:

 • Direktorius atsakingas už įstaigos strategijos formavimą;
 • Administratoriai atsakingi už strategijos įgyvendinimą ir taktiką atskiruose veiklos srityse:
  • ugdomojo proceso – direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
  • ūkinės veiklos – direktoriaus pavaduotojas ūkiui;
  • turto valdymo – vyr. buhalteris;
  • higieninės veiklos – vyr.slaugytojas;
  • dokumentų valdymo – sekretorius-archyvaras.

Su darželyje veikiančia valdymo sistema galite susipažinti čia.

SAVIVALDA

DARŽELIO TARYBA

Pirmininkė: Ingrida Vertelienė (meninio ugdymo pedagogė)
Sekretorė: Svajonė Korsakienė (auklėtoja-metodininkė)

Nariai:

 • Vilma Zeleckienė (logopedė);
 • Dalia Ruginienė (slaugytoja);
 • Raimeda Sorens (kiemsargė);
 • Skaistė Rimkienė (tėvų atstovas).

TĖVŲ TARYBA

 • Jūratė Grigorjeva           (I grupė)
 • Neringa Macijauskienė   (II grupė)
 • Indrė Žakienė            (III grupė)
 • Vaida Kiudulienė       (IV grupė)
 • Alina Murnikova       (VII grupė)
 • Skaistė Rimkienė     (VIII grupė)
 • Simona Dovydovaitė  (IX grupė)
 • Rasa Milikauskienė     (X grupė)