VALDYMAS

Valdymo atsakomybės darželyje išskiriamos pagal pareigybėms priskirtas funkcijas ir atsakomybių sritis:

 • Direktorius atsakingas už įstaigos strategijos formavimą;
 • Administratoriai atsakingi už strategijos įgyvendinimą ir taktiką atskiruose veiklos srityse:
  • ugdomojo proceso – direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
  • ūkinės veiklos – direktoriaus pavaduotojas ūkiui;
  • turto valdymo – vyr. buhalteris;
  • higieninės veiklos – vyr.slaugytojas;
  • dokumentų valdymo – sekretorius-archyvaras.

Su darželyje veikiančia valdymo sistema galite susipažinti čia.

SAVIVALDA

DARŽELIO TARYBA

Pirmininkė: Ingrida Vertelienė (meninio ugdymo pedagogė)
Sekretorė: Svajonė Korsakienė (auklėtoja-metodininkė)

Nariai:

 • Vilma Zeleckienė (logopedė);
 • Dalia Ruginienė (slaugytoja);
 • Raimeda Sorens (kiemsargė);
 • Skaistė Rimkienė (tėvų atstovas).

TĖVŲ TARYBA

 • Vineta Šiaulienė             (I grupė)
 • Inga Bogvilienė               (II grupė)
 • Rasa Milikauskienė        (III grupė)
 • Greta Pocevičienė          (IV grupė)
 • Svajūnas Antanavičius    (V grupė)
 • Kristina Kazakauskienė   (VI grupė)
 • Lina Grigutienė                (VII grupė)
 • Rasa Milikauskienė         (VIII grupė)
 • Vaida Kiudulienė             (IX grupė)
 • Skaistė Rimkienė            (X grupė)