Ankstyvojo amžiaus grupė “Bitutės” (1,5-3 m.)


Mokytojos:

Daiva Strazdauskienė

Laima Paulikienė

Mokytojos padėjėja

Bronislava Norkienė


Ankstyvojo amžiaus grupė “Boružėlės” (1,5-3 m.)


Mokytojos:

Violeta Rudzytienė

Silva Cholinienė

Mokytojos padėjėja

Rėda Vaičienė


Ankstyvojo amžiaus grupė „Viščiukai“ ( 1,5 – 3 m.)


Mokytojos:

Genutė Viliušienė

Silva Cholinienė

Mokytojos padėjėja

Rūta Mickuvienė


Ikimokyklinio amžiaus grupė „Ežiukai“ (3-4 m.)


Mokytojos:

Rita Viskantienė

Aleksandra Kaštaunienė

Mokytojos padėjėja

Ramutė Gontienė


Mišraus amžiaus grupė „Voveriukai“


Mokytojos:

Regina Kasparavičiūtė

Aleksandra Kaštaunienė

Mokytojos padėjėja

Danutė Galdikienė


Mišraus amžiaus grupė „Drugeliai“


Mokytojos:

Zita Krištopaitienė

Lina Kairiūkštienė

Mokytojos padėjėja

Liubov Labanauskiene


Ikimokyklinio amžiaus grupė „Žiogeliai“ (5-6 m.)


Mokytojos:

Viktorija Juknienė

Laima Paulikienė

Mokytojos padėjėja

Gražina Dagenienė


Ikimokyklinio amžiaus grupė „Žvirbliukai“ (5-6 m.)


Mokytojos:

Svajonė Korsakienė

Prima Stankienė

Mokytojos padėjėja

Žaneta Kaneckienė


Priešmokyklinio amžiaus grupė „Spinduliukai“ ( 6-7 m.)


Mokytojos:

Danutė Majauskienė

Virginija Narutavičienė

Mokytojos padėjėja

Virginija Paulauskienė


Priešmokyklinio amžiaus grupė „Smalsučiai“ ( 6-7 m.)


Mokytojos:

Rasa Baltutienė

Virginija Narutavičienė

Mokytojos padėjėja

Zita Kroleveckaja

Kiti pedagoginiai darbuotojai

Meninio ugdymo mokytoja:

Ingrida Vertelienė

 

Mokytoja kūno kultūrai:

Sonata Uosienė

Mokytoja dailės užsiėmimams ir teatro būreliui:

Jūratė Smirnovienė

Mokytoja saugaus eismo būreliui:

Prima Stankienė

 

Logopedė:

Vilma Zeleckienė

Socialinė pedagogė:

Raimonda Veličkienė

Specialusis pedagogas – logopedas:

Raimonda Veršinskaitė